You, the petitioner

De gifspuit de buurt uit

980 signatures

Deze petitie is gericht tegen de proef met het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Roundup Evolution die het Haagse college van B&W wil gaan nemen.

Petition

We

inwoners van Den Haag, leden en donateurs van organisaties voor wijken, gezondheid, natuur en milieu

 

observe

dat onderzoeken hebben uitgewezen dat Roundup Evolution, met name het ingredi├źnt glyfosaat: - de gezondheid van mensen en dieren schaadt; - het zuiveren van drinkwater zal bemoeilijken, en daarmee duurder maken; - kan leiden tot resistentie, zodat steeds giftiger middelen gebruikt moeten worden; - niet onder alle omstandigheden te gebruiken is, zodat onkruid alsnog mechanisch verwijderd moet worden. Het praktisch nut van dit middel is dus beperkt; - veel gemeenten dit middel vanwege de gevaren niet gebruiken - er voldoende manieren zijn om met onkruid om te gaan

 

and request

  • te besluiten permanent af te zien van het gebruik van dit middel, ook als proef;
  • veilige, milieuvriendelijke middelen en methoden te gebruiken om onkruid te verwijderen
  • gebruik te maken van preventieve manieren om onkruidgroei tegen te gaan;
  • buurtinitiatieven te stimuleren om op veilige, milieuvriendelijke manieren onkruid uit eigen tuin en buurt te verwijderen

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Milieudefensie Den Haag 
Organisation:
Milieudefensie Den Haag 
Website:

History

Signatures